Soft-Pro LTD

Новости информационной системы 1С:ИТС Украина22.09.2016  

1С:ИТС  22.09.2016

Новости информационной системы 1С:ИТС Украина
На сайте поддержки пользователей опубликована информация о проблемных ситуациях в типовых конфигурациях для Украины
На сайте поддержки пользователей опубликована информация о проблемных ситуациях и ошибках в типовых конфигурациях для Украины:

Бухгалтерия для Украины. Версия 1.2.37.1:
ПРОФ,
Базовая.
Зарплата и управление персоналом для Украины. Версия 2.1.44.1:
ПРОФ,
Базовая.
Управление торговлей для Украины, редакция 3.1, версия 3.1.2.4.
Управление торговлей для Украины, версия 2.3.25.1.
Розница для Украины, редакция 2.0, версия 2.0.5.1.
Розница для Украины. Версия 1.0.11.1.
Управление производственным предприятием для Украины, редакция 1.3, версия 1.3.47.2.
Управление торговым предприятием для Украины, редакция 1.2, версия 1.2.38.1.
НБУ увеличил сумму выдачи наличности в иностранной валюте со счетов клиентов через кассы банков и банкоматы до 250 тыс. грн. и продлил действие некоторых денежно-кредитных и валютных ограничений.
КМУ утвердил Перечень товаров, имеющих биржевую котировку, и мировых товарных бирж для установления соответствия условий контролируемых операций принципу «вытянутой руки». Подробнее...
Минфин Украины изложил в новой редакции Порядок формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков.
Минфин Украины о документальном подтверждении операций по передаче (получению) имущества в аренду и оплате за услуги по аренде.
ФСС по ВУТ рекомендует раздел листка нетрудоспособности «Довідка про заробітну плату» не заполнять, а прилагать к нему расчет средней зарплаты за 12 месяцев.
Вийшло нове оновлення 249 ПП «1С:Звіт» - - деякі доопрацювання в функціоналі програми, оновлення довідників, нова форма «Запиту щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних» - додана можливість отримувати інформацію по конкретній філії підприємства.
Завантажити оновлення можна на сайті – http://1c-sed.com.ua/texts.php?idd=16.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.249

У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

1. Модуль «Звітність»

1.1. «Реєстр первинних документів»

1.1.1. Доопрацьоване фільтрування реєстру за колонкою «Дата».

1.1.2. Доопрацьоване збереження порядку розташування колонок в реєстрі.

2.1. Реєстр звітів

2.1.1. Реалізоване підсвічування полів з помилковими записами при першому збереженні документа.

2.1.2. Оптимізоване сортування документів в реєстрі за датою модифікації.

2. Модуль «Облік акцизного податку» > Реєстр акцизних документів

2.1. Доопрацьоване фільтрування реєстру за колонкою «Дата».

2.2. Доопрацьоване відображення графічних ЕЦП на документі «J0209801 Акт інвентаризації обсягів залишку пального».

3. Модуль «Довідки державних органів» > Інформаційна довідка

3.1. Відкориговане проставлення значення в колонці «На дату» для документа «J1303001 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру акцизних накладних».

3.2. Реалізоване повідомлення про можливість підписання документа всіма підписантами з однаковим ДРФО при підписанні інформаційної довідки.

4. Модуль «Довідники»

4.1. Співробітники

Відкоригований імпорт довідника співробітників.

4.2. Довідник контрагентів

Виправлена помилкова зміна адреси контрагента при відправці зареєстрованої РК.

5. Модуль «Адміністрування»

5.1. Сертифікати

Внесені корективи у відправку документа «Z0200201 Картка приєднання до договору про надання послуг електронного цифрового підпису».

10. Запуск та оновлення програми

Виправлена помилка, яка виникала при запуску або оновленні програми при значенні поля Формат «Русский (Украина)» у регіональних налаштуваннях Windows 10.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлений Довідник ДФС станом на 31.08.2016.
Оновлений довідник «Причини звільнення»: додана стаття «Ст. 36 п.9 Підстави, передбачені іншими законами».
НОВІ ФОРМИ

Податкова інспекція

J1300104 - Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
J1400104 - Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних
F1300104 - Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
F1400104 - Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних
Первинні документи

PD800302 - Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність
ЗМІНИ У ФОРМАХ

Податкова інспекція

Реалізоване автоматичне заповнення полів «інформація лише по філії», «№» з картки підприємства.

J1300104 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
F1300104 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
В шапку звітів доданий текст «із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 25 травня 2016 року № 503».

F0200118 Податкова декларація з ПДВ (фо)
F0217010 (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0200118 Податкова декларація з ПДВ
J0217010 (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0209409 Податкова декларація з ПДВ
J0294709 (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0209010 Податкова декларація з ПДВ
J0297010 (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
В Справочнике хозяйственных операций обновлены материалы раздела «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы».
В Справочнике хозяйственных операций представлены теоретические аспекты учета хозяйственных операций, а также порядок работы, таблицы проводок и примеры оформления документов для отображения информации в типовых решениях, на примере работы в конфигурации «Бухгалтерия для Украины».

В текущем обновлении актуализированы материалы раздела «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы».

ГФСУ разрешает покупателю включить в состав налогового кредита сумму «входного» НДС по истечении 365 дней с момента составления налоговой накладной.
Штраф за нарушение предельных сроков регистрации расчета корректировки в ЕРНН к покупателю применяется независимо от причин, приведших к нарушению.
Временная таможенная декларация не считается основанием для формирования налогового кредита по «импортному» НДС. Подробнее...
Минсоцполитики Украины о внесении изменений в трудовую книжку и кадровую документацию в связи со сменой фамилии, имени и отчества работника.
Минсоцполитики Украины: действующим законодательством не предусмотрено наложение штрафа за представление уточняющей информации о принятых работниках в органы ГФСУ.
Минсоцполитики Украины: при заключении с работником контракта в органы ГФСУ необходимо подавать Уведомление о приеме работника на работу.
Минсоцполитики Украины о случаях непредставления Уведомления о приеме работников на работу.
Обновлены материалы справочника «Труд и заработная плата».
В связи с последними изменениями законодательства актуализированы подразделы «Бухгалтерский учет сумм ЕСВ», «Сроки и порядок уплаты ЕСВ», «Возврат ошибочно уплаченных сумм» и «Ответственность за нарушение законодательства» раздела «Единый взнос на социальное страхование (ЕСВ)» справочника «Труд и заработная плата».

Опубліковано оновлену документацію до конфігурації «Комплексний облік для бюджетних установ України, ред.2.0». Змін пов’язані із додаванням нової функціональності у конфігурацію.
Нові та змінені розділи

Розділ додано:

Розділ 5.1.1. Параметри обліку запасів.
Розділ 5.1.2. Налаштування контролю проведення казначейських документів.
Розділ 6.3.8. Документ «Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ».
Розділ 6.11. Робота з E-Data.
Розділ 9.6. Документ «Атестація робочих місць для обліку спецстажу».
Розділ змінено:

Розділ 4.9. Довідник «Контрагенти».
Розділ 6.3.1. Документ «Договір».
Розділ 6.6.5. Документ «Банківська виписка».
Розділ 8. Послідовність дій з нарахування та виплати заробітної плати.
Розділ 10.1.1. Способи створення співробітників у інформаційній базі.
Розділ 10.1.2. Картка співробітника.
Розділ 10.1.3. Картка фізичної особи.
Розділ 10.2. Прийом та переведення.
Розділ 10.2.1. Прийом співробітника.
Розділ 10.2.2. Кадрове переведення.
Розділ 10.2.3. Призначення та зміна планових нарахувань.
Розділ 10.4. Звіти за кадрами та плановому фонду оплати праці.
Розділ 12.3. Реєстрація відряджень та заробітку, що зберігається на час відрядження.
Додаток. Розділ 1.2. Призначення нарахування.
В разделе «Бухгалтеру на заметку» опубликован расчет нормы продолжительности рабочего времени на 2017 год.
Минсоцполитики Украины в письме от 05.08.2016 г. № 11535/0/14-16/13 обнародовало норму продолжительности рабочего времени на 2017 год. Расчет нормы продолжительности рабочего времени на 2017 год, рассчитанной по календарю пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье при одинаковой продолжительности рабочего времени за день в течение рабочей недели и уменьшением продолжительности работы накануне праздничных и нерабочих дней (приложение к письму). Соответствующие изменения внесены в подраздел «Нормы продолжительности рабочего времени» справочника «Бухгалтеру на заметку».

 
Минсоцполитики Украины обнародовало расчет нормы продолжительности рабочего времени на 2017 год.
ГФСУ: на запрос контролирующего органа, оформленного с нарушением установленного порядка, можно не отвечать.
ГФСУ о повторности правонарушений в сфере ЕСВ, предусмотренных ст.165-1 КоАП.
ГФСУ: корректировка финансового результата до налогообложения на сумму задолженности по выплате учредителям части их взносов в уставный капитал не предусмотрена НКУ.
ГФСУ: до 1 января 2017 года неприбыльные организации должны привести свои учредительные документы в соответствие c требованиями Налогового кодекса Украины. .
Релизы
20.09.2016 13:42 На портале 1С:ИТС опубликована новая версия 2.0.5.1 "Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины".

20.09.2016 13:35 На портале 1С:ИТС опубликована новая версия 2.0.5.1 "Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины базовая".
19.09.2016 08:13 На портале 1С:ИТС опубликована новая версия 1.2.37.2 "Общепит для Украины".

16.09.2016 05:47 На портале 1С:ИТС опубликована новая версия 1.2.37.2 "1С:Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины".

15.09.2016 06:39 На портале 1С:ИТС опубликована новая версия 1.0.12.1 "CRM Стандарт для Украины".

14.09.2016 05:52 На портале 1С:ИТС опубликована новая версия 1.2.37.2 "1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины".

13.09.2016 14:51 На страницах портала 1С:ИТС:
"Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины", версия 1.0.57.1
"Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины базовая, редакция 1.0", версия 1.0.59.1
"Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины, редакция 1.0", версия 1.0.59.1
опубликованы внешние формы отчетов "Декларация по НДС" и "Уточняющий расчет по НДС".

13.09.2016 11:14 На портале 1С:ИТС опубликована новая версия 1.0.14.3 "Управление автотранспортом Стандарт для Украины".

12.09.2016 07:52 На портале 1С:ИТС опубликована новая версия 2.0.12.7 "CRM ПРОФ для Украины".


 

Все новости

Украина, г.Одесса, тел. +38 048 7254949, email: office@soft-pro.biz

 

Soft PRO Ltd. © 2006-2018 Все права защищены.